Партнери за резултати

Партнери за резултати

Да им обезбедиме на спротистите нешто повеќе од исхрана

Партнери за резултати

Да им обезбедиме на спротистите нешто повеќе од исхрана

Партнери за резултати

Да им обезбедиме на спротистите нешто повеќе од исхрана

Партнери за резултати

Да им обезбедиме на спротистите нешто повеќе од исхрана

Партнери за резултати

Да им обезбедиме на спротистите нешто повеќе од исхрана

Партнери за резултати

Да им обезбедиме на спротистите нешто повеќе од исхрана

Партнери за резултати

Да им обезбедиме на спротистите нешто повеќе од исхрана

Џон Хајс, PhD, директор за спорт и фитнес во Herbalife, во тим со Рајан Карпета од „Proactive Sports“, спроведува тестови за цврстина и издржливост, а Џим Мантон од „Ero Sports“ прави аеродинамични тестови во велодромот во Лос Анџелес. Со тестовите спортистите се изложуваат на тренинзи и сценарија во кои се немаат најдено претходно, а истовремено се оценува нивната сила и движење за да се утврди кои им се слаби страни. Herbalife нуди повеќе од исхрана за да им стане партнер за резултати на спортистите и тимовите што ги спонзорира и прави сè што треба за да им помогне да станат побрзи.